Foto

Nemyslím, čistě laicky ovšem, že u supravodičů by bylo lze hovořit o perpetuum mobile, pokud tento terminus technicus vnímáme v jeho klasickém obsahu, jako stále pohyblivý, stále se hýbající, tedy cosi, co obdrží pouze počáteční impulz a to je postačující podmínka k jeho další, trvalé činnosti, plnění jeho účelu.

Nevím, nesleduji to, ale možná se výklad a vnímání obsahu tohoto pojmu posunul.

Foto

Řekl bych, že se chápání PM neposunulo a že se má jaksi za to, že supravlastnosti takovým PM jsou. Ovšem je to chybná úvaha.

Redakční blogy

 • Redakční
        blog
 • Blog info
 • První pokus
 • Názory
        a komentáře

TIP REDAKCI & RSS